Kernelementen in onze visie zijn: aandacht voor ieders verhaal, levenswendingen, delen en verweven van verlieservaringen, kennis en inzicht verdiepen, inspireren, ontmoeten in een warme toegankelijke, soms verrassende, laagdrempelige setting.
Bij de keuze van onze activiteiten willen we zo goed mogelijk aansluiten op waar onze doelgroep behoefte aan heeft. Door zorgvuldige PR willen we bevorderen dat zoveel mogelijk mensen van ons aanbod kennis kunnen nemen. We proberen ook bij de
vormgeving van onze activiteiten barrières weg te nemen of schroom te overwinnen voor deelname.
We willen geen eiland zijn te midden van andere organisaties, die zich met verwante activiteiten bezighouden. Wij zoeken actief de samenwerking en synergie op. Voor de uitvoering van de werkzaamheden doen we een beroep op vrijwilligers.