Zag het levenslicht in 2012 in Druten

In november 2012 vond de eerste editie van Verbonden door Licht plaats. Een initiatief van een kleine enthousiaste groep mensen die alle inwoners uit Druten en omgeving de mogelijkheid wilde bieden om hun dierbaren, waar ook ter wereld begraven, gecremeerd of uitgestrooid, in hun eigen omgeving te kunnen gedenken.

Dit middels diverse rituelen in een setting waar saamhorigheid, aandacht, warmte en licht centraal staan.

Verbonden door Licht heeft een onafhankelijk karakter, niet gebonden aan religie, politieke overtuigingen. Verbonden door Licht is er voor iedereen. Eens per jaar vindt Verbonden door Licht in Druten plaats op de begraafplaatsen in het centrum van Druten.

Verbonden door Licht heeft in Druten inmiddels haar bestaansrecht bewezen, gezien de toenemende bezoekersaantallen en alle prachtige liefdevolle reacties die er zijn geweest.

Het gedachtegoed van Verbonden door Licht is sinds 2019 actief verder uitgedragen, naar andere dorpen.

Onder de vleugels van Verbonden door Licht Nederland, sinds 2022 gewijzigd in stichting Weefdraden, worden deze activiteiten gestimuleerd, ontwikkeld en gecoördineerd.

Verbonden door Licht is inmiddels op verschillende plekken gerealiseerd:

2019 Sint Agatha
2021 Hernen
2021 Winssen
2022 Bergharen