Achtergrond

In Druten en omgeving wonen veel mensen die niet op voor hen belangrijke data, het graf, de urn, de plek van verstrooiing van hun dierbare(n) kunnen bezoeken. Om allen een plek te bieden om gedurende het hele jaar , dicht bij huis, op elk gewenst moment hun dierbare(n) te kunnen herdenken op diverse manieren is “Teken van Leven” ontwikkeld.

Het eerste “Teken van Leven” werd in 2018 op de R.K. Begraafplaats in Druten onthuld.

Teken van Leven is er voor iedereen, jong, oud, gelovig of niet gelovig.

Dus ook voor hen die geen graf of urn-monument van een dierbare op deze begraafplaats heeft. Voor mensen met stil en verborgen verdriet probeert Teken van Leven een bemoediging te zijn.

Teken van Leven omvat de volgende onderdelen:

Mogelijkheid tot herdenken, mijmeren op een Verbindingsbank

Mogelijkheid tot het neerzetten en ontsteken van een zelf meegebracht waxinelichtje / het aandoen van een kaars in een windlicht

Mogelijkheid tot het plaatsen van bloemen

Mogelijkheid tot het schrijven van een tekst of het maken van een tekening in de zandtafel

Mogelijkheid tot het hangen van een boodschap/briefje aan het boompje

Stichting Weefdraden wil Teken van Leven meer onder de aandacht brengen en verder ontwikkelen.